Contributie

De Contributie bedraagt voor: Per Maand Per Jaar
Senioren, 19 jaar en ouder € 11,00 € 132,00
Junioren tot 19 jaar € 6,00 € 72,00
Senioren, niet spelend € 7,50 € 90,00
Ondersteunende leden   € 27,50
Donateurs met spartaan   € 14,00
Donateurs   € 10,00

Voor een gezin met meerdere leden geldt de volgende regeling:
• Senioren betalen volledige contributie
• 1ste junior betaald volledige contributie
• daarop volgende juniorleden betalen € 1,00 per maand, of € 12,00 per jaar

Indien in een gezin alleen junioren lid zijn, betalen het 1ste en 2de juniorlid volledige contributie en de daaropvolgende juniorleden ieder € 1,00 per maand, of € 12,00 per jaar.

Nieuwe jeugdleden (E + F) 1ste 3 maanden gratis

Er wordt vanaf maart 2005 gewerkt met automatische incasso
Bankrekeningnr. 35.77.15.918
Girorekeningnr.20.69.140

*Voor vragen over lidmaatschap of contributie kunt u terecht bij Jos de Haan | 0597-331754